Zde (formát doc nebo pdf ) si můžete přečíst Pokyny.